Kunskapsförmedling och informationsarbete

  • Översyn av information och skyltmaterial inför revidering (Orsa rovdjurspark)
  • Framtagande av guidningsunderlag (Orsa rovdjurspark)
  • Framtagande och revidering av informationsmaterial och manualer till Älgdata (Länsstyrelsernas gemensamma verksamhetsstöd, förvaltningsobjekt natur)
  • Skribent, förstudie av kartbaserad e-tjänst och integrerad vägledning för Miljöbalkens 12:6-samråd (Länsstyrelsernas gemensamma verksamhetsstöd, förvaltningsobjekt natur)
  • Djurexpert och kvalitetssäkrare av information om möten med vilda djur (Good2Go online resesäkerhetsutbildning, Nordic Protection Academy)
  • Föredrag om utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel på Lammriksdagen, viltförvaltningsdelegationen m fl (Länsstyrelsen Värmland)
  • Föredrag om utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel i Värmlands län under seminarium om viltskador (Rovdjurscentret De 5 Stora)
  • Guidning med fokus på Dalarnas kulturhistoria (Dalarnas museum)