Kommunikation och dialog

  • Planering, samordning och dokumentation av ”Vilt i Värmland”, ett dialogmöte om utmaningar, möjligheter och delaktighet inom viltfrågor mellan allmänhet, Värmlands läns viltförvaltningsdelegation och Naturvårdsverket (Länsstyrelsen Värmland)
  • Planering, samordning och dokumentation av ”Nordiskt samverkansmöte om rovdjursförvaltning” (Naturvårdsverket)
  • Dokumentation och stöd vid genomförandet av viltförvaltarkonferensen (Naturvårdsverket)
  • Deltagande i framtagande av en kontinuerlig samrådsprocess inför revidering av
    förvaltningsplaner för stora rovdjur (Naturvårdsverket)
  • Kommunikatörsansvar, IT-stöd grön infrastruktur (Länsstyrelsernas gemensamma verksamhetsstöd, förvaltningsobjekt natur)
  • Kommunikationsarbete (Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt)
  • Deltagande i arbetsgrupp för planering av genomförandet av den nationella viltstrategin (Naturvårdsverket)