Kartläggning och utvärdering

  • Utvärdering av svensk viltforskning; Enkätundersökning om viltforskningen finansierad av Naturvårdsverket 2004 – 2014 (Naturvårdsverket)
  • Kartläggning och analys av teknik på naturum – inventering, samordningsmöjligheter och behov av standardiseringar (Länsstyrelsernas gemensamma verksamhetsstöd,  förvaltningsobjekt natur)
  • Kartläggning av behov och förutsättningar för kunskapsbank kring rovdjursforskning (Rovdjurscentrum Sverige)