Förvaltning, vägledning och verksamhetsutveckling

  • Planering och samordning av myndighetens vägledningsinsatser inom viltområdet (Naturvårdsverket)
  • Framtagande av underlag och texter för vägledning inom rovdjursförvaltning (Naturvårdsverket)
  • Revidering och justering av nationella förvaltningsplaner för stora rovdjur (Naturvårdsverket)
  • Uppdatering av åtgärdsplan för förvaltningsåtgärder i nationella förvaltningsplaner för stora rovdjur (Naturvårdsverket)
  • Arbete för färdigställande av toleransnivåplan för rovdjursskador på ren i Idre nya sameby (Länsstyrelsen Dalarna)
  • Planering av åtgärdssamordning för länsstyrelsernas arbete med invasiva arter. (Länsstyrelsernas gemensamma verksamhetsstöd, förvaltningsobjekt natur)
  • Verksamhetsutveckling (Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt)
  • Utveckling av samverkansprojektet Rovdjurscentrum Sverige (Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt och Rovdjurscentret De 5 Stora)